Calak Mieczysław Piotr

Imię Mieczysław Piotr
Nazwisko Calak
Data urodzenia 24.11.1900
Miejsce urodzenia Karolinowo
Miejsce zamieszkania Omięciny gm. Płońsk
Imię ojca Franciszek
Imię matki Franciszka
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 10.1943
Data zwolnienia z Fortu III 12.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko rodowe matki Wosowska
  2. Aresztowany w 10.1943 przez gestapo w Nowym Dworze
  3. Kilkakrotnie przewożony na zeznania do siedziby gestapo w Nowym Dworze
  4. Źródło (1) podaje, że w Forcie był z Rutkowskim i Ryzińskim (imion nie podano; w Bazie Więźniów jest kilku Rutkowskich i Ryzińskich)