Marzec Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Marzec
Data urodzenia 2.11.1912
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Warszawa, Wawer
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany za porzucenie pracy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III przekazany do gestapo Tilsit
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany dn. 6.02.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock