Kussy Mieczysław

Imię Mieczysław
Nazwisko Kussy
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Wołomin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III 27.12.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Nowe Miasto
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 121.
  2. https://dawny.pl/burza-w-osrodku-wolominskim-ak/
Uwagi dodatkowe
  1. Dane pochodzą z treści zachowanego na ścianie Fortu III napisu z datą 26.12.1944 r.
  2. Źródło (2) podaje, iż brał udział w akcji "Burza" prowadzonej przez Armię Krajową.