Michałow W

Imię W
Nazwisko Michałow
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Napis więźnia na ścianie w budynku koszar w Forcie.
Uwagi dodatkowe
Napis więźnia na ścianie w budynku koszar w Forcie. Napis widziany dzięki technice obrazowania hiperspektralnego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Napis więźnia na ścianie w budynku koszar w Forcie. Napis widziany dzięki technice obrazowania hiperspektralnego