Świerczewski vel Swierczewski Nikodem

Imię Nikodem
Nazwisko Świerczewski vel Swierczewski
Data urodzenia 05.05.1908
Miejsce urodzenia Nowe Grochale
Miejsce zamieszkania Nowe Grochale
Imię ojca Piotr
Imię matki
Stan cywilny żonaty (z Apolonią)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05,1944
Data zwolnienia z Fortu III 07.1944
Data śmierci 20.03.1945
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 14.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  2. informacje od rodziny więźnia
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  4. www. straty.pl (odwołanie do: Archiwum Akt Nowych, sygn.: 1/15 (Akta Konstantego Radzkiego)
  5. www. straty.pl (odwołanie do: Archiwum IPN, Sygn.: IPN GK 131/19 )
  6. www. straty.pl (odwołanie do: Archiwum IPN, Sygn.: IPN GK 131/12 )
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany około 04.05.1944 r. z domu w Grochalach.
  2. W Forcie przebywał około dwóch miesięcy i został przewieziony do Mauthausen (numer obozowy 79566)
  3. Źródło (1) podaje imię więźnia Piotr. Powstał błąd prawdopodobnie z powodu, iż IPN zaprosił Pana Piotra na konferencję o Forcie III w 1972 r. z uwagi na jego informacje o pobycie w Forcie jego syna Nikodema.
  4. Miał dwójkę dzieci.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen