Sobieraj Apolonia

Imię Apolonia
Nazwisko Sobieraj
Data urodzenia 02.02.1886
Miejsce urodzenia Buda Zaborowska (koło Warszawy)
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Roch
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnica
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III 11.1943
Data śmierci 02.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Auschwitz
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowana pod zarzutem nielegalnego przekraczania granicy i przemytu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 27.11.1943 KL Auschwitz (nr więźniarki 69362)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/5974 (www.inwentarz.ipn.gov.pl), karta w kartotece
  2. B. Piętka, "Księga pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny 1940-1944", Tom I, Wydawnictwo PMA-B, 2013
  3. Wspomnienia córki (sygn. IPN GK 853/198); Praca konkursowa: Aleksandra Mizia, "Fragmenty z okupacyjnego życia polskiej rodziny Aleksandra i Apolonii Sobieraj zam. w latach 1939-1945 w Warszawie"
Uwagi dodatkowe
  1. W karcie w kartotece nie ma informacji o pobycie w Forcie; w aktach jest zaświadczenie dr Dołnera wystawione w Pomiechówku
Telegram komendatury KL Auschwitz zawiadamiający o śmierci

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Telegram komendatury KL Auschwitz zawiadamiający o śmierci

Rozkaz objęcia aresztem ochronnym z Tajnej Policji Państwowej, Oddział w Ciechanowie/Płocku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Rozkaz objęcia aresztem ochronnym z Tajnej Policji Państwowej, Oddział w Ciechanowie/Płocku