Kucharska Helena

Imię Helena
Nazwisko Kucharska
Data urodzenia 16.01.1916
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Truskaw (gmina Izabelin)
Imię ojca Jan
Imię matki
Stan cywilny zamężna
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III 11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowana 05.09.1943 pod zarzutem nielegalnego przekraczania granicy i przemytu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 27.11.1943 KL Auschwitz (nr więźniarki 69366), w 1944 przeniesiona do KL Ravensbruck
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/2378 (www.inwentarz.ipn.gov.pl), GK 629/9276
  2. B. Piętka, "Księga pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny 1940-1944", Tom I, Wydawnictwo PMA-B, 2013
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Rudecka
  2. Akta IPN GK 629/9276, (k. 5) podają, że w Forcie była z mężem Czesławem oraz, że 21.09.1943 była przesłuchiwana w Nowym Dworze Mazowieckim
  3. W Forcie jest napis "Kucharska" (imię niewidoczne) wyryty w zagłębieniu wokół okna budynku koszarowego; być może przez Helenę