Malinska vel Malińska Henryka

Imię Henryka
Nazwisko Malinska vel Malińska
Data urodzenia 25.11.1926
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Drochowo (koło Płońska)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny zamężna
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 17.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III 20.05.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zatrzymana pod zarzutem przemytu bydła
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Zwolniona do domu
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/102, GK 629/2167, k. 4, 6, 8, (karta w kartotece), Akta IPN GK 629/2167, k. 4, 6-7v, (lista zbiorcza)
Uwagi dodatkowe
  1. Z domu Dydyńska
  2. Zatrzymana pod zarzutem przemytu bydła w grupie 15 mężczyzn i 6 kobiet „w bunkrze nr 10 za Zakroczymiem” (najprawdopodobniej w Forcie Zakroczym).
  3. W wyniku dochodzenia 6 mężczyzn i 4 kobiety aresztowano i osadzono w Forcie III w Pomiechówku. Nie wiadomo co stało się z pozostałymi osobami, najprawdopodobniej zostały uwolnione.
  4. Badanie lekarskie wykazało u niej ciężką gruźlicę, z tego powodu została zwolniona do domu
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock