Stojkowska vel Stójkowska Janina

Imię Janina
Nazwisko Stojkowska vel Stójkowska
Data urodzenia 03.08.1904
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca Józef
Imię matki Ludwika
Stan cywilny zamężna
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 17.05.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zatrzymana pod zarzutem przemytu bydła
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Ravensbruck, KL Oranienburg, następnie KL Sachsenhausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/6092 (inwentarz.ipn.gov.pl), Akta IPN GK 629/2167, k. 4, 6, 8 (karta w kartotece), Akta IPN GK 629/102 (jako JANINA STOJKOWSKA)
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich (jako JANINA STOJOWSKA/STOJEWSKA BRENCH)
  3. www.straty.pl (odwołanie do źródła AAN, zespół: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie (nr zespołu 2680) - (jako JANINA BRENCZ)
Uwagi dodatkowe
  1. Zatrzymana pod zarzutem przemytu bydła w grupie 15 mężczyzn i 6 kobiet „w bunkrze nr 10 za Zakroczymiem” (najprawdopodobniej w Forcie Zakroczym).
  2. W wyniku dochodzenia 6 mężczyzn i 4 kobiety aresztowano i osadzono w Forcie III w Pomiechówku. Nie wiadomo co stało się z pozostałymi osobami, najprawdopodobniej zostały uwolnione.
  3. W dokumentacji ITS pisze o swoim pobycie w Forcie III jako Stójkowska, ale podpisuje się Brencz z d. Stójkowska (w liście zbiorczej osób zatrzymanych podane jest nazwisko rodowe Adamska)
  4. W obozach przebywała w okresie: 17.05.1943-02.05.1945 (do chwili wyzwolenia)
Legitymacja Związku Polaków na Miasto i Okręg Lubeke

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Legitymacja Związku Polaków na Miasto i Okręg Lubeke

Pismo do ITS potwierdzające pobyt w obozach koncentracyjnych od 17.05.1943 r. do 02.05.1945 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Pismo do ITS potwierdzające pobyt w obozach koncentracyjnych od 17.05.1943 r. do 02.05.1945 r.