Sulek vel Sułek Bolesław

Imię Bolesław
Nazwisko Sulek vel Sułek
Data urodzenia 31.05.1916
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Komorowo (Ostrów Mazowiecka)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 17.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zatrzymany pod zarzutem przemytu bydła
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/2167, k. 4, 6 - lista zbiorcza (inwentarz.ipn.gov.pl), Akta IPN GK 629/102, Akta IPN GK 629/2167, k. 4, 6, 8 (karta w kartotece)
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. www.straty.pl (odwołanie do nazwy dokumentu: Spisy procedur sądowych i urzędowych dotyczące obcokrajowców (ITS Bad Arolsen Sygnatura: 70227871/2.1.1.1/1595/129)
  4. www.straty.pl (odwołanie do: www.stadtwachiv-hof.de)
Uwagi dodatkowe
  1. Zatrzymany pod zarzutem przemytu bydła w grupie 15 mężczyzn i 6 kobiet „w bunkrze nr 10 za Zakroczymiem” (najprawdopodobniej w Forcie Zakroczym).
  2. W wyniku dochodzenia 6 mężczyzn i 4 kobiety aresztowano i osadzono w Forcie III w Pomiechówku. Nie wiadomo co stało się z pozostałymi osobami, najprawdopodobniej zostały uwolnione.