Zoch vel Soch Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Zoch vel Soch
Data urodzenia 12.08.1902
Miejsce urodzenia Sielc (koło Białystok / Bielsk Podlaski)
Miejsce zamieszkania Henrysin (koło Zakroczymia)
Imię ojca Jan
Imię matki Ewa
Stan cywilny żonaty (Waleria)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 17.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zatrzymany pod zarzutem przemytu bydła
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 28.07.1944), nr więźnia 81551
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/5992, k. 3 (inwentarz.ipn.gov.pl); Akta IPN GK 629/102; Akta IPN GK 629/2167
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. www.straty.pl (odwołanie do: Akta IPN GK 131/12)
  4. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
Uwagi dodatkowe
  1. Zatrzymany pod zarzutem przemytu bydła w grupie 15 mężczyzn i 6 kobiet „w bunkrze nr 10 za Zakroczymiem” (najprawdopodobniej w Forcie Zakroczym).
  2. W wyniku dochodzenia 6 mężczyzn i 4 kobiety aresztowano i osadzono w Forcie III w Pomiechówku. Nie wiadomo co stało się z pozostałymi osobami, najprawdopodobniej zostały uwolnione.
  3. 07.07.1944 został poinformowany o zastosowaniu aresztu ochronnego i tego samego dnia został poddany badaniu lekarskiemu pod kątem zdatności do osadzenia w obozie koncentracyjnym (AIPN GK 629/5992, k. 12, 13)
  4. W aktach (IPN GK 629/5992, k. 11-11v) brak jest potwierdzenia przybycia do obozu; według ITS do obozu przybył 28.07.1944, otrzymał nr 81551)
Potwierdzenie przybycia do KL Mauthausen 28.07.1944

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Potwierdzenie przybycia do KL Mauthausen 28.07.1944

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Karta osobowa KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta osobowa KL Mauthausen