Nieporowski Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Nieporowski
Data urodzenia 08.04.1924
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Piotr
Imię matki Julianna
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III 11.1943
Data śmierci 10.04.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Auschwitz
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany 05.09.1943 pod zarzutem nielegalnego przekraczania granicy i przemytu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 24.11.1943 KL Lublin
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/4027 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie był z matką Julianną i bratem Franciszkiem