Nieporowski Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Nieporowski
Data urodzenia 14.10.1922
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Piotr
Imię matki Julianna
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 19.05.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Auschwitz
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany 05.09.1943 pod zarzutem nielegalnego przekraczania granicy i przemytu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 24.11.1943 KL Lublin, od 13.04.1944 KL Auschwitz
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/4026 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. B. Piętka, "Księga pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny 1940-1944", Tom I, Wydawnictwo PMA-B, 2013
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie był z matką Julianną i bratem Henrykiem