Lyczko vel Łyczko Helena

Imię Helena
Nazwisko Lyczko vel Łyczko
Data urodzenia 15.04.1918
Miejsce urodzenia Blizno
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód sprzedawca
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III 16.06.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowana za przekroczenie granicy z nieważnymi dokumentami
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 16.06.1944 zwolniona
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana 1.06.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2