Potrzuski Leon

Imię Leon
Nazwisko Potrzuski
Data urodzenia 20.03.1887
Miejsce urodzenia Wąsosze (w oryg. Wonsos), pow. Mława
Miejsce zamieszkania Kaliszki (w oryg. Kalischki), pow. płoński
Imię ojca Piotr
Imię matki Apolonia
Stan cywilny żonaty
Wyznanie Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy
Narodowość polska
Zawód fryzjer
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 01.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 02.1944
Data śmierci 05.03.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Stutthof
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o nielegalne przekroczenie granicy, posiadanie 35 egz. Biblii
Skąd przywieziony do Fortu III Kaliszki
Dokąd wywieziony z Fortu III od 21.02.1944 KL Stutthof (oznaczony nr obozowym 31894)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/2942, k. 7
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. www. straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Baza danych ITS Arolsen)
  4. Archiwum Muzeum Stutthof
  5. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Żonaty z Czesławą Kwiatkowską
  2. Aresztowany 31.10.1943 r. i uwięziony w Forcie z Alfonsem Licznerskim
  3. Należał do wspólnoty religijnej Badaczy Pisma Świętego (Bibelforscher), od 1931 r. noszącej nazwę Świadkowie Jehowy
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof