Kowalewski Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Kowalewski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Książka E. Raka „Ludzkie losy, Nowy Dwór koło Modlina i okolice 1939-45”
  2. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (2) podaje informację o innym więźniu o tym samym imieniu i nazwisku (imię ojca Piotr), który zgodnie z naszą więdzą nigdy jednak nie przebywał w Forcie.
Zdjęcie z trumną ojca kapucyna Cyryla Dardzińskiego i Antoniego Kowalewskiego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie z trumną ojca kapucyna Cyryla Dardzińskiego i Antoniego Kowalewskiego