Kozłowski Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Kozłowski
Data urodzenia 15.05.1901
Miejsce urodzenia Paprotnia
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rzeźnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III oskarżony o udział w przemycie zorganizowanym
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III skierowany do KL
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  2. Akta IPN GK 629/102, GK 629/2167, k. 4, 9, (karta w kartotece; inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 17.05.1944 r.
  2. Zatrzymany pod zarzutem przemytu bydła w grupie 15 mężczyzn i 6 kobiet „w bunkrze nr 10 za Zakroczymiem” (najprawdopodobniej w Forcie Zakroczym).
  3. W wyniku dochodzenia 6 mężczyzn i 4 kobiety aresztowano i osadzono w Forcie III w Pomiechówku. Nie wiadomo co stało się z pozostałymi osobami, najprawdopodobniej zostały uwolnione.
  4. W dniu 07.07.1944 został poinformowany o zastosowaniu aresztu ochronnego i tego samego dnia został poddany badaniu lekarskiemu pod kątem zdatności do osadzenia w obozie koncentracyjnym (AIPN GK 629/2167, k. 23, 24 )
  5. W aktach (AIPN GK 629/2167, k. 22-22v) brak jest potwierdzenia przybycia do obozu
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock