Lisiak Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Lisiak
Data urodzenia 02.12.1907
Miejsce urodzenia Ramutówko
Miejsce zamieszkania Ramutówko, pow. płocki
Imię ojca Jan
Imię matki
Stan cywilny wdowiec
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód szewc
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 05.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III podejrzany o działalność antypaństwową
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 02.05.1944 KL Mauthausen (nr więźnia 64697)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN, sygn. GK 629/12996
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. AIPN GK 629/2999
  4. AIPN GK 549/35
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany dn. 26.02.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Karta personalna z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Mauthausen