Lewandowski Jan

Imię Jan
Nazwisko Lewandowski
Data urodzenia 07.07.1888
Miejsce urodzenia Popowo
Miejsce zamieszkania Wielęcin, pow. pułtuski
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 21.11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o działalność w polskim ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniony
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN*
  2. akta IPN, sygn. GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany wraz z 9 osobami 05.11.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2