Lewandowski Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Lewandowski
Data urodzenia 26.09.1902
Miejsce urodzenia Brody, pow. płoński
Miejsce zamieszkania Radzymin, pow. płoński
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Michalina)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 10.1943
Data zwolnienia z Fortu III 26.11.1943
Data śmierci 24.04.1945
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III oskarżony o sabotaż gospodarczy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III przeniesiony do więzienia w Pułtusku
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629/12996
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany dn. 28.10.1943 r.
  2. od 15.03.1944 r. KL Mauthausen (nr więźnia 57688)
  3. W bazie więźniów widnieją dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Karta personalna z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Mauthausen