Lewandowski Bronisław

Imię Bronisław
Nazwisko Lewandowski
Data urodzenia 11.01.1903
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania gmina Ciechanów
Imię ojca Józef
Imię matki
Stan cywilny wdowiec
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.1944
Data zwolnienia z Fortu III 07.1944
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III nielegalne przekroczenie granicy i przemyt bydła
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 28.07.1944 KL Mauthausen (nr więźnia 81520)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN, sygn. GK 629/12996
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. Akta IPN GK 629/2866, k. 3, Akta IPN GK 629/102, Akta IPN GK 629/2167, k. 4, 6, 8 (karta w kartotece)
  4. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany dn. 17.05.1944 r.
  2. W bazie więźniów widnieje osoba o tym samym imieniu i nazwisku.
  3. Zatrzymany pod zarzutem przemytu bydła w grupie 15 mężczyzn i 6 kobiet „w bunkrze nr 10 za Zakroczymiem” (najprawdopodobniej w Forcie Zakroczym).
  4. W wyniku dochodzenia 6 mężczyzn i 4 kobiety aresztowano i osadzono w Forcie III w Pomiechówku. Nie wiadomo co stało się z pozostałymi osobami, najprawdopodobniej zostały uwolnione.
  5. W dniu 07.07.1944 został poinformowany o zastosowaniu aresztu ochronnego i tego samego dnia został poddany badaniu lekarskiemu pod kątem zdatności do osadzenia w obozie koncentracyjnym; w aktach brak potwierdzenia przybycia do obozu (AIPN GK 629/2866, k. 11, 12, 13 )
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Karta personalna z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Mauthausen