Szustek Czesław

Imię Czesław
Nazwisko Szustek
Data urodzenia 03.07.1910
Miejsce urodzenia Wola Szydłowska
Miejsce zamieszkania Pniewo-Czerniuchy, Kr. Ciechanów
Imię ojca Wincenty
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III przed 16.07.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Mławie
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 16.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/4552
  2. www. straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie )
  3. www. straty.pl (odwołanie do: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu)
Uwagi dodatkowe
  1. Numer obozowy w KL Stutthof 45134.
  2. Źródło (3) podaje nazwisko panieńskie matki Jurkiewska.
  3. Źródło (3) podaje informacje, że należał do przydziału wojskowego - Sanitet 9 szpit., stopień wojskowy -Sol., data osadzenia 23.07.1940 r.
  4. Źródło (3) podaje informacje o pobycie w obozie jenieckim Stalag I B, miejsce osadzenia - Hohenstein, numer jeniecki - 7817.
  5. Źródło (3) podaje także informacje o pobycie w obozie jenieckim Stalag I A oraz datę osadzenia 23.07.1940 r.