Sosnowski Julian

Imię Julian
Nazwisko Sosnowski
Data urodzenia 25.08.1898
Miejsce urodzenia Barańce
Miejsce zamieszkania Czarnocinek
Imię ojca Józef
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III przed 16.07.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Mławie
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 16.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/4552
  2. www. straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie )
  3. www. straty.pl (odwołanie do: Baza danych ITS Arolsen)
Uwagi dodatkowe
  1. Numer obozowy w KL Stutthof 45135.
  2. Źródło (2) podaje informację o pobycie w szpitalu 15.09.1944 r.