Miecznikowski Jerzy

Imię Jerzy
Nazwisko Miecznikowski
Data urodzenia 05.12.1926
Miejsce urodzenia Młociny
Miejsce zamieszkania Młociny
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III przed 16.07.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 16.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/2372
  2. www. straty.pl (odwołanie do: Baza danych ITS Arolsen)
Uwagi dodatkowe