Łabęda Wincenty

Imię Wincenty
Nazwisko Łabęda
Data urodzenia 17.09.1903
Miejsce urodzenia Goławice
Miejsce zamieszkania Goławice, pow. nowodworski
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 25.03.1944
Data zwolnienia z Fortu III 30.03.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o przynależność do PZP
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniony
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 25.03.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2