Kwiatkowski Wojciech

Imię Wojciech
Nazwisko Kwiatkowski
Data urodzenia 19.04.1890
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Strachowo, pow. płoński
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 04.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Nie wykonywał poleceń władz niemieckich.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. informacje od rodziny jednego z więźniów
  2. Akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  3. Akta IPN GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 15.04.1944 r.
  2. prawdopodobnie działacz org. podziemnej
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock