Kwiatkowski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Kwiatkowski
Data urodzenia 12.11.1912
Miejsce urodzenia Strzembowo
Miejsce zamieszkania Krysk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 09.1943
Data zwolnienia z Fortu III 14.01.1944 zwolniony
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III podejrzany o przemyt bydła
Skąd przywieziony do Fortu III mieszczony w więzieniu sądowy w Płońsku
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
  2. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że był świadkiem zamordowania Tadeusza Grylaka (Protokół przesłuchania Janiny Michalskiej, siostry T. Grylaka, z dn. 07.04.2006)
  2. W bazie więźniów widnieje osoba o tym samym imieniu i nazwisku.
  3. Aresztowany 4.09.1943 r,
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2