Kwiatkowski Józef

Imię Józef
Nazwisko Kwiatkowski
Data urodzenia 1.03.1906
Miejsce urodzenia Sobanice
Miejsce zamieszkania Sobanice, pow. płoński
Imię ojca Władysław
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Stanisława)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik;szewc
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 09.1943
Data zwolnienia z Fortu III 12.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność antyniemiecka
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 17.12.1943 r. KL Mauthausen (nr 40948)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  2. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 03.09.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Karta personalna z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Mauthausen