Teodorczyk Mieczysław

Imię Mieczysław
Nazwisko Teodorczyk
Data urodzenia 28.02.1899
Miejsce urodzenia Łódź
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca Adam
Imię matki Paulina
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód oficer
Pseudonim Roman, Namur, Miecz
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK - Major
 2. Polska Organizacja Zbrojna "ZNAK" - Komendant Okręgu III Mazowsze
Miejsce pochówku Cmentarz parafialny w Pomiechowie
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Teodorczyk_(oficer)
 2. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 105
 3. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 148
 4. Apel poległych odczytany podczas uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Forcie III w Pomiechówku w dniu 08.11.1992
 5. Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie Płocko - Sierpeckim, I. Nowak i J. Nowak, Płock 1992 r., str. 34, 37, 38, 100, 124
 6. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
 7. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Kapitan Wojska Polskiego II RP
 2. uczestnik wojny polsko - bolszewickiej oraz kampanii wrześniowej
 3. 17 lutego 1943 r. został aresztowany przez Gestapo na rogu ul. Marszałkowskiej i Wilczej.
 4. Był współorganizatorem Polskiej Organizacji Zbrojnej „Znak” (POZ) .
 5. Przebywał w Gerichtsgefängnis Schrȍttersburg – więzienie sądowe w Płocku.
 6. Dowództwo AK przyznało mu stopień pułkownika oraz Order Virtuti Militari V klasy.
 7. Źródło (6) podaje, że w tym samym czasie w Forcie przebywał Stanisław Bogus
Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie. Kartka z informacjami zamieszczona przez Pana Edwarda Rinau.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie. Kartka z informacjami zamieszczona przez Pana Edwarda Rinau.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Fragment z akt Gestapo, sygn.akt IPN GK 629/279

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.)

Grób majora Mieczysława Teodorczyka w kwaterze wojennej na Cmentarzu parafialnym w Pomiechowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób majora Mieczysława Teodorczyka w kwaterze wojennej na Cmentarzu parafialnym w Pomiechowie po przebudowie w 2012 r.

Tablica umieszczona we włocławskim kościele pw. Najświętszego Zbawiciela.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica umieszczona we włocławskim kościele pw. Najświętszego Zbawiciela.

Teodorczyk Mieczysław

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Teodorczyk Mieczysław