Kuchta Jan

Imię Jan
Nazwisko Kuchta
Data urodzenia 22.10.1904
Miejsce urodzenia Tarnobrzeg
Miejsce zamieszkania Borowice, pow. płocki
Imię ojca Walenty
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Janina)
Wyznanie rzymskokalickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim Gołąb
Data osadzenia w Forcie III 02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 04.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III podejrzany, że od wiosny 1941 był członkiem podziemnej organizacji POZ
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 02.05.1944 KL Mauthausen (nr więźnia 64692)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. AIPN GK 629/2365 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  4. AIPN GK 549/35
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.02.1944 r.
  2. W karcie personalnej z KL Mauthausen data urodzenia 20.11.1904 i miejsce urodzenia Jeziórko.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Karta personalna z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Mauthausen