Młynarczyk Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Młynarczyk
Data urodzenia 04.08.1922
Miejsce urodzenia Pniewo
Miejsce zamieszkania Pniewo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III maj/czerwiec 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o przynależność do polskiej organizacji podziemnej PZP
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 16.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w sprawie Edwarda Nowocińskiego, sygn. akt IPN GK 629/4169 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. www. straty.pl (odwołanie do: Baza danych ITS Arolsen oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 18.05.1944 r.
  2. Numer obozowy w KL Stutthof - 45096
  3. Źródło (2) podaje także informację o uwięzieniu w Natzweiler od 29.09.1944 r.
Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof