Kuc Maria

Imię Maria
Nazwisko Kuc
Data urodzenia 05.12.1910
Miejsce urodzenia Nowy Tarchomin
Miejsce zamieszkania Nowy Tarchomin/Jablonna
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód pracownik w fabryce
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 01.1944
Data zwolnienia z Fortu III 04.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III szmugiel i nielegalne przekroczenie granicy, zatrzymana na 8 tyg.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniona po 8 tyg.
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana 29.01.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2