Solka Piotr

Imię Piotr
Nazwisko Solka
Data urodzenia 05.06.1895
Miejsce urodzenia Słupno
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN*
  2. www. straty.pl (odwołanie do: Archiwum IPN Sygn. GK/128/45/16)
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywał w styczniu 1944 roku.
  2. Źródło (1) podaje, że został skierowany do KL Mauthausen. Jednak w Warszawie uznany został za niezdolnego do dalszego transportu.
  3. Źródło (2) podaje informację, że został skierowany do KL Dachau (od 12.09.1944). Numer obozowy - 107221