Pączkowski vel Ponkowski Jan

Imię Jan
Nazwisko Pączkowski vel Ponkowski
Data urodzenia 14.06.1906
Miejsce urodzenia Ferringen
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Adam
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód palacz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 158
  2. Akta IPN*
  3. www. straty.pl (odwołanie do: Archiwum IPN Sygn. IPN GK 131/11 oraz PCK)
  4. www. straty.pl (odwołanie do: Nazwa dokumentu: Polacy którzy przeżyli KZ Ebensee Miejsce przechowywania dokumentu: FPNP FPNPD )
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, Akta Prokuratury Powiatowej w Płocku, Ko 289/68, zeznanie Henryka Janiaka z 31.05.1968, s. 2
  2. W Forcie przebywał w styczniu 1944 roku.
  3. Od 01.04.1944 r. przebywał w KL Ebensee. Numer obozowy 61183.
  4. Źródło (4) podaje miejsce urodzenia Borowiczki.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen