Pączkowski vel Ponczkowski Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Pączkowski vel Ponczkowski
Data urodzenia 14.11.1908
Miejsce urodzenia Ośnica (z j. niem. Ferringen)
Miejsce zamieszkania Płock (Borowiczki)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim Krakus
Data osadzenia w Forcie III 11.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Z powodu przynależności do podziemia
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 01.04.1944); przeżył
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. żołnierz placówki AK w Borowiczkach (niem. Pukallen) -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 158
  2. www. straty.pl (odwołanie do: Archiwum IPN Sygn. IPN GK 131/11 oraz PCK)
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  4. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, Akta Prokuratury Powiatowej w Płocku, Ko 289/68, zeznanie Józefa Woźniaka z 01.06.1968
  2. Numer obozowy w KL Mauthausen - 61182
  3. Żonaty z Zofią zd. Wieczorek. Mieli jedno dziecko
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen