Pilarski Edward

Imię Edward
Nazwisko Pilarski
Data urodzenia 18.01.1923
Miejsce urodzenia Pniewo
Miejsce zamieszkania Pniewo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III maj/czerwiec 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o przynależność do polskiej organizacji podziemnej PZP
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 17.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN w sprawie Edwarda Nowocińskiego, sygn. akt IPN GK 629/4169 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. www. straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 18.05.1944 r.
  2. Nr obozowy KL Stutthof - 45092
  3. Źródło (2) podaje datę urodzenia 15.01.1923 r.
  4. Źródło (2) podaje także informację o uwięzieniu w Natzweiler od 29.09.1944 r.