Młynarczyk Marian Wincenty

Imię Marian Wincenty
Nazwisko Młynarczyk
Data urodzenia 19.07.1920
Miejsce urodzenia Pniewo pow. Pułtusk
Miejsce zamieszkania Pniewo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim Babinicz (w oryg. Babinic)
Data osadzenia w Forcie III maj/czerwiec 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 20.02.1945
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o przynależność do polskiej organizacji podziemnej PZP
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 16.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK (PZP) -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. Akta IPN w sprawie Edwarda Nowocińskiego, sygn. akt IPN GK 629/4169 (inwentarz.ipn.gov.pl)
 2. www.straty.pl (odwołanie do: Baza danych ITS Arolsen )
 3. www.straty.pl (odwołanie do: Site de l'ancien camp de Natzweiler-Struthof
 4. www.straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie)
 5. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 18.05.1944 r.
 2. Źródło (3) podaje także informację o osadzeniu w Natzweiler z datą 01.10.1944 r. i numerem obozowym 41808.
 3. Źródło (4) podaje także informację o osadzeniu w Natzweiler z datą 29.09.1944 r.
 4. Numer obozowy w KL Stutthof - 45094
 5. Źródło (1) podaje jako pierwsze imię Wincenty
 6. W straty.pl fig. pod nazwiskiem Młynarski/Mlynarski Marian
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof