Lewandowski Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Lewandowski
Data urodzenia 26.05.1922
Miejsce urodzenia Wielęcin, pow. pułtuski
Miejsce zamieszkania Wielęcin, pow. pułtuski
Imię ojca Jan
Imię matki Czesława
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 21.11.1943
Data śmierci 23.11.1997
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o przynależność do polskiego ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniony
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN*
  2. akta IPN, sygn. GK 629/12996
  3. straty.pl - źródło: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany wraz z 9 osobami 05.11.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2