Zdunowski Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Zdunowski
Data urodzenia 08.09.1901
Miejsce urodzenia Sokolniki
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o przynależność do polskiego ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 23.05.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. J. Chilicki, "Jan Chilicki. Biografia wojenna 1939-1944. Zakroczym. Pomiechówek. Stutthof", 2019
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. www.straty.pl (odwołanie do bazy danych ITS Arolsen)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) powołuje się na akta IPN GK 629/2971 (akta osobowe Gestapo w sprawie Stefana Lipko; Lista osób skazanych na karę śmierci)
  2. Skazany na karę śmierci przez Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki podczas posiedzenia w Forcie III w Pomiechówku w dn. 20.05.1944 r.
  3. Wyrok Sądu Doraźnego nakazał wysłanie więźnia wraz z innymi więźniami z Listy do KL Stutthof w celu wykonania wyroku
  4. Nr obozowy KL Stutthof - 35138
Fragment Listy osób skazanych przez Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki w dn. 20.05.1944 na karę śmierci

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Fragment Listy osób skazanych przez Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki w dn. 20.05.1944 na karę śmierci

Dokumentacja KL Stutthof z bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof z bazy ITS

Dokumentacja KL Stutthof z bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof z bazy ITS