Krzelewicz vel Kręźlewicz Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Krzelewicz vel Kręźlewicz
Data urodzenia 22.02.1919
Miejsce urodzenia Czeczotki
Miejsce zamieszkania Zakroczym,Gałachy
Imię ojca Ludwik
Imię matki Józefa
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik;woźnica
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 09.1943
Data zwolnienia z Fortu III 12.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do organizacji komunistycznej, przemyt bydła
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 17.12.1943 r. KL Mauthausen (nr 40942)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  2. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 05.09.1943 r.
  2. Źródło (3) podaje datę urodzenia 20.11.1909
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Karta personalna z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Mauthausen