Kryszkowski Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Kryszkowski
Data urodzenia 28.10.1910
Miejsce urodzenia Kamień
Miejsce zamieszkania Chlebowo, pow. płocki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Władysława)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 05.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do tajnej organizacji
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 02.05.1944 KL Mauthausen ( nr więźnia 64691)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP-AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.02.1944 r.
  2. Źródło (1) podaje datę urodzenia 14.11.1910 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Karta personalna z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Mauthausen