Kraśniewska Czesława

Imię Czesława
Nazwisko Kraśniewska
Data urodzenia 12.01.1897
Miejsce urodzenia Brzeście, pow. płoński
Miejsce zamieszkania Brzeście, pow. płoński
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 10.1943
Data zwolnienia z Fortu III 28.11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowana w odwecie
Skąd przywieziony do Fortu III policja graniczna dla Modlina-Nowego Dworu Mazowieckiego
Dokąd wywieziony z Fortu III 28.11.1943 przekazana do więzienia sądowego w Płocku następnie zwolniona
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Garlej.
  2. Aresztowana 25.10.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2