Krakowiak Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Krakowiak
Data urodzenia 24.01.1921
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Warszawa, Karolkowa 80
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 10.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 4.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III sabotaż gospodarczy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6684/s.13
  2. Akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  3. Akta IPN GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Wyprowadzony, wraz z Szymaniakiem i Józefem Nowakiem, z celi nr 8 do której nie wrócił (wg. protokołu z przesłuchania Czesława Zalewskiego z 17.09.1974)
  2. Aresztowany 28.10.1943 r,
  3. Źródło (1) wskazuje datę śmierci połowa listopada 1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2