Zakrzewicz Jan

Imię Jan
Nazwisko Zakrzewicz
Data urodzenia 28.11.1911
Miejsce urodzenia Mościska
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Janina)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 04.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 29.04.1944 r. KL Mauthausen ( nr 64538)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN*
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Miał 2 dzieci.
Karta personalna z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Mauthausen