Koznew Iwan

Imię Iwan
Nazwisko Koznew
Data urodzenia 17.01.1913
Miejsce urodzenia Kazań
Miejsce zamieszkania Kazań
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość rosyjka
Zawód pracownik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 11.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III uciekł ze stalagu 312 w Poznaniu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 7.11.1943 r.
  2. Zbiegły jeniec radziecki, aresztowany z towarzyszem Fiodowem Bolgowem (Bolgow) i osadzony w Forcie.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2