Żebrowski Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Żebrowski
Data urodzenia 12.01.1915
Miejsce urodzenia Połcie Młode
Miejsce zamieszkania Połcie Młode
Imię ojca
Imię matki Wiktoria
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III 03.12.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej "ZWZ"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 17.12.1943 KL Mauthausen (nr 40990)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN*
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. Akta IPN GK 629/7211
  4. www.straty.pl (odwołanie do PCK )
Uwagi dodatkowe
  1. Z Akt IPN GK 629/7211 wynika, że nie udowodniono mu wrogiej działalności i cofnięto areszt ochronny
Karta personalna z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Mauthausen