Swierzewski Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Swierzewski
Data urodzenia 25.07.1915
Miejsce urodzenia Smolany (koło Mławy)
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki Stanisława
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód kowal
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III 03.12.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do ZWZ/AK
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 17.12.1943)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. ZWZ/AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/7211
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
Uwagi dodatkowe
  1. Figuruje na listach transportowych do KL Mauthausen Gusen (nr obozowy 40974)
  2. Źródło (1) podaje, że nie udowodniono mu wrogiej działalności i cofnięto areszt ochronny.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen