Kowalczyk Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Kowalczyk
Data urodzenia 26.06.1887
Miejsce urodzenia Kuzie, pow.łomżyński
Miejsce zamieszkania Kuzie, pow.łomżyński
Imię ojca Józef
Imię matki Agata zd. Banach
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 04.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 12.08.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany jako zakładnik
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Ostrołęce
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/9223
  2. Tygodnik Podlaski Kontakty nr 14(1482) z 5 kwietnia 2009 roku
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 04.04.1943 r.
  2. Źródło (2) podaje rok urodzneia 1885
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2