Kownacki Bolesław

Imię Bolesław
Nazwisko Kownacki
Data urodzenia 12.03.1897
Miejsce urodzenia Górowo-Trząski (koło Nidzicy)
Miejsce zamieszkania Giewarty k. Nidzicy
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód krawiec
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III czerwiec 1943
Data zwolnienia z Fortu III 03.12.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej "ZWZ"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 17.12.1943)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  2. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6305/s. 28-29
  3. Akta IPN GK 629/7211
  4. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  5. www.straty.pl (odwołanie do PCK oraz do nazwy dokumentu: "Polacy którzy przeżyli KZ Ebensee")
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek więziony z braćmi Ludwikiem, Ignacym, Janem (zamorodowany)
  2. Figuruje na listach transportowych do KL Mauthausen Gusen (nr obozowy 40939)
  3. Z Akt IPN GK 629/7211 wynika, że nie udowodniono mu wrogiej działalności i cofnięto areszt ochronny
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen