Wrzeszczynski vel Wrzeszczyński Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Wrzeszczynski vel Wrzeszczyński
Data urodzenia 17.07.1903
Miejsce urodzenia Janowiec Kościelny (koło Mławy)
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III 03.12.1943
Data śmierci 18.04.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen - zastrzelony podczas próby ucieczki
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do ZWZ/AK
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 17.12.1943)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. ZWZ/AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/7211
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
  4. www.straty.pl (odwołanie do: "Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych)"
  5. J. K. Grzybowski, Opowieści z ziemi zawkrzeńskiej - Rzecz o Szreńsku, rodzinach wywodzących się z okolic Grzybowa-Windyki i ich ziemi ojczystej, 2016 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Figuruje na listach transportowych do KL Mauthausen Gusen (nr obozowy 40988)
  2. Źródła (1), (2), (3) podają nazwisko Wrzeszczynski
  3. Źródło (4) podaje inną niż w akcie zgonu (vide zdjęcie ) i najprawdopodobniej wadliwą datę śmierci (07.1942, w Forcie)
Akt zgonu

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Akt zgonu

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen